Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Sau 40 phút "ôn nghèo kể khổ" với hội đồng giám khảo và trả lời câu hỏi cũng như nhận xét, đây là kết quả của chúng ta :D

Thông báo số 5 - Kết quả chung khảo (10/10/2011)

Mã dự án
Tên dự án
Tên nhóm – Trường
Giải
MHST11-15
Xây dựng extension portal cho Nimbus.
Đại học Bách Khoa Hà Nội
NHẤT
MHST11-10
Zimbra as a Service
Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
NHÌ
MHST11-08
Phát triển mở rộng các chức năng của LibreOffice
Đại học FPT
BA
MHST11-14
Tự động hóa bóc và lấy tin cho trang tin điện tử tổng hợp
Đại học Công Nghiệp Hà Nội
KHUYẾN KHÍCH
MHST11-03
Nhận dạng đồ vật (sách) bằng điện thoại Android
Đại học Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội
KHUYẾN KHÍCH

Link slide và báo cáo
Báo cáo chi tiết
Slide dạng odp
Slide dạng pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét