Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

A glimpse at our developer community: Oracle tops on dev contribution

http://blog.documentfoundation.org/2011/07/26/a-glimpse-at-our-developer-community/

Ngược lại với phỏng đoán của mọi người,
Oracle vẫn là *công ty* đóng góp nhiều nhất vào LibO.
Như vậy, có lẽ Apache OpenOffice sẽ tự tiêu tự hủy.
Trong danh sách dưới đây, "Unknown" nghĩa là người đóng góp tự do.

Employers with the most developers (total 300)

    (Unknown): 205 (68.3%)
    Oracle: 54 (18.0%)
    SUSE: 20 (6.7%)
    Known contributors: 9 (3.0%)
    Canonical: 4 (1.3%)
    Redhat: 2 (0.7%)
    SIL: 2 (0.7%)
    CodeThink: 1 (0.3%)
    Bobiciel: 1 (0.3%)
    Lanedo: 1 (0.3%)
    Tata Consultancy Services: 1 (0.3%)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét