Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

FOSS posting style

Chú ý khi email cho libo - đây cũng là luật chung của các nhóm FOSS

1. Plain text email
2. Bottom post
3. Trim
4. Quote

Xem: http://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét