Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Some notes on dmake

dmake tương tự GNU make - một công cụ để biên dịch chương trình từ mã nguồn.

Điểm khác GNU make là: dmake có thể chạy trên nhiều platform hơn, bao gồm Windows. Đây chính là lý do dmake được chọn là build tool của OpenOffice.org (tiền thân của LibOffice)


Tham khảo: http://tools.openoffice.org/dmake/index.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét