Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Open Document Format for Office Applications

ODF (Open Document Format for Office Applications) là một chuẩn định dạng dùng để biểu diễn văn bảng điện tử như spreadsheets, charts, presentations, word processing. ODF được tao ra dựa trên nền tảng định dạng file XML.

Spec của ODF được phát triển bởi Sun, và theo chuẩn của OASIS Open Document Format for Office Applications là ISO/IEC 26300:2006 ( OASIS là Organization for the Advancement of Structured Information Standards, 1 tổ chức chuyên đưa ra các chuẩn về các lĩnh vực Web Services, e-Commerce, XML Processing …)

1 số tên đuôi cụ thể sử dụng chuẩn ODF:

 • .odt for word processing (text) documents
 • .ods for spreadsheets
 • .odp for presentations
 • .odb for databases
 • .odg for graphics
 • .odf for formulae, mathematical equations

Những file theo chuẩn ODF sử dụng công nghệ nén không thất thoát ZIP để lưu các tập tin và thư mục, nhờ đó có thể giảm thiểu dụng lượng khá tốt. Ngoài ra, các trúc của các file cũng khá rõ rang khi được chia thành 4 file XML: content, styles, metadata, and application

1 ưu điển nữa của ODF là nhờ đặc điểm “Open” của mình, nó có thể đọc được bởi hầu hết các phần mềm xử lý văn bản:

 • AbiWord
 • Adobe Buzzword
 • Atlantis Word Processor
 • Aspose.Words is a component/library available for both .NET and Java platforms which enables opening and saving OpenDocument text (ODT) documents.
 • Corel WordPerfect Office X4
 • Evince
 • Google Docs
 • IBM Lotus Symphony
 • Inkscape exports .odg
 • KOffice
 • LibreOffice
 • Microsoft Office 2007 SP2 and upwards (only Windows editions)
 • NeoOffice
 • Okular
 • OpenOffice.org
 • Scribus imports .odt and .odg
 • SoftMaker Office
 • Sun Microsystems StarOffice
 • WebODF
 • WordPad 6.1 (Windows 7) partial support.
 • Zoho Office Suite
(Theo wikipedia)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét