Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Build LibreOffice trên Fedora 15

Để build được LibreOffice thì có mấy lưu ý sau:
 1. Nên tạo riêng một phân vùng khoảng 20G - 30G làm chỗ lưu code của LibreOffice. Phân vùng này nên đặt định dạng Ext3/Ext4 thì Fedora sẽ làm việc tốt hơn. Có thể đặt tên là LinuxData
 2. Cài các dependencies
  sudo yum-builddep libreoffice
 3. Fedora còn thiếu một gõi nữa là gnome-vfs2-devel, cài bằng lệnh:
  sudo yum install gnome-vfs2-devel
 4. Cài trình quản lý version git (code của libre dùng cái này)
  sudo yum install git
 5. Lấy code libre từ git server. Trong terminal, di chuyển tới phân vùng Ext3/Ext4 ở bước 1. Tất nhiên là phải mount phân vùng đó trước. Để mount được thì chỉ cần double click vào icon computer trên Desktop rồi double click vào ổ LinuxData. Rồi di chuyển tới phân vùng bằng lệnh:
  cd /media/LinuxData

  Sau khi đã di chuyển tới phân vùng LinuxData, chạy các lệnh sau và ngồi đợi đến khi nó chạy xong
  mkdir git

  cd git

  git clone git://anongit.freedesktop.org/libreoffice/bootstrap libo

 6. Nhảy vào trong thư mục libo
  cd libo
 7. Chạy autogen.sh (cái này để configure môi trường trước khi build)
  ./autogen.sh --with-num-cpus=2

  Trong đó, 2 ứng với số lượng core của CPU
 8. Sau khi chạy xong autogen.sh, ta tiến hành patch một file trong chỗ code lấy từ git về. Đầu tiên là vào link
  http://pkgs.fedoraproject.org/gitweb/?p=libreoffice.git;a=blob_plain;f=vbahelper.visibility.patch;hb=HEAD 
  Copy nội dung của link trên về thành file vbahelper.visibility.patch để ở thư mục libo (top level). Sau đó chạy patch
  sudo patch -p0 < vbahelper.visibility.patch


 9. Tiếp tới thì make, trong terminal gõ
  sudo make
  Đây là công đoạn đau khổ nhất, mình chạy cả buổi chiều tới giờ vẫn chưa xong @_@ Thấy nó phải download một lô một lốc các thứ về, lâu lắm Y_Y Nhưng mà cố gắng kiên nhẫn, cắm máy mà chạy :->
 10. Sau khi make xong (download lib + make), ta tiến hành
  sudo make dev-install
 11. Sau khi make dev-install xong thì có thể coi như là build xong, vào trong thư mục install/program chạy thử file soffice

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét