Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Thủ thuật với Gnome 3

1. Tự động ẩn top bar (thanh panel ở phía trên màn hình)
yum install http://timlau.fedorapeople.org/files/gnome-shell/extensions/gnome-shell-extension-autohidetopbar-1.0-1.fc15.noarch.rpm
--> Alt+F2, bấm r, rồi enter.

2. Minimize tất cả các cửa sổ đang mở:
System Settings --> Keyboard --> Shortcuts --> Navigation
Bấm chọn mục Hide all normal windows rồi click vào phía của của dòng đấy (chỗ chữ Disable). Sau đó bấm tổ hợp phím mà bạn muốn gán. Ở đây để cho quen với windows thì mình đặt tổ hợp phím Windows + D.
Cách này cũng dùng để gán phím tắt cho các tác vụ khác. (tự tìm hiểu nhé :D)

1 nhận xét:

 1. "make" download nhiều thứ quá :)

  mà cũng tại thằng bootstrap nó nhỏ.

  dmake has been successfully built

  dmake copied to /home/vuhung/work/libo/000.svn/bootstrap/solenv/unxlngi6/bin/dmake
  ===== artwork =====
  Cloning into artwork...
  remote: Counting objects: 36454, done.
  remote: Compressing objects: 100% (24662/24662), done.
  remote: Total 36454 (delta 11154), reused 35403 (delta 10554)
  Receiving objects: 100% (36454/36454), 50.22 MiB | 75 KiB/s, done.
  Resolving deltas: 100% (11154/11154), done.
  creating missing link default_images
  creating missing link ooo_custom_images
  ===== base =====
  Cloning into base...
  remote: Counting objects: 96527, done.
  remote: Compressing objects: 100% (24520/24520), done.
  remote: Total 96527 (delta 68475), reused 90414 (delta 63052)
  Receiving objects: 100% (96527/96527), 15.90 MiB | 67 KiB/s, done.
  Resolving deltas: 100% (68475/68475), done.
  creating missing link dbaccess
  creating missing link reportdesign
  ===== calc =====
  Cloning into calc...
  remote: Counting objects: 209142, done.
  remote: Compressing objects: 100% (68846/68846), done.
  remote: Total 209142 (delta 156149), reused 190244 (delta 139949)
  Receiving objects: 100% (209142/209142), 43.14 MiB | 74 KiB/s, done.
  Resolving deltas: 100% (156149/156149), done.
  creating missing link chart2
  creating missing link sc
  creating missing link scaddins
  creating missing link sccomp
  ===== components =====
  Cloning into components...
  remote: Counting objects: 136215, done.
  remote: Compressing objects: 100% (37376/37376), done.
  make: *** [src.downloaded] Interrupt5), 13.72 MiB | 76 KiB/s

  Trả lờiXóa